Werking

Visie en waarden 

Nethedal wil aan elke gast een leuke en kwaliteitsvolle dagbesteding bieden. We streven er naar om onze gasten een volwaardige plek te laten innemen in de maatschappij en vertrekken vanuit respect en wederzijdse acceptatie. We zien elke gast als een uniek persoon met eigen mogelijkheden, talenten, behoeften en wensen. In een sfeer van vertrouwen en echtheid zetten we in op de krachten van onze gasten en collega’s. Emancipatie, empowerment en zelfontplooiing staan voorop! 
Om deze individuele aanpak te realiseren, kiest Nethedal bewust voor kleinschaligheid en een warme, geborgen en huiselijke sfeer. Hierdoor zijn we laagdrempelig, kent iedereen elkaar en telt elk individu mee. 

Werking 

Binnen deze ongedwongen sfeer willen we samen met onze gasten een leuke dag beleven waarbij op een spontane wijze nieuwe ervaringen worden opgedaan en meerdere vaardigheden worden geoefend. Om tegemoet te komen aan ieders persoonlijke voorkeuren en noden heeft iedere gast een uniek en gevarieerd programma. Dit programma bestaat uit een leefgroepen- en activiteitenwerking. 
Onze 3 leefgroepen bieden een veilige basis binnen Nethedal en hebben elk hun eigen subcultuur. De leefgroep is als het ware een tweede thuis, waar je wordt geaccepteerd zoals je bent, waar je je veilig en geborgen voelt,… Centraal staat het samenleven en omgaan met anderen. 
De activiteitenwerking is leefgroepoverschrijdend en wordt maandelijks opgesteld aan de hand van de keuzes van de gasten. 

Logo Vergund door het VAPH
Logo VAPH
Logo Rotary Heist-op-den-Berg
Logo Facebook